Ekologická recyklace dřevěných a plastových oken po rekonstrukci

Recyklace oken

Více recyklace... méně odpadu na skládkách

Cílem našeho úsilí je dosáhnout maximálního možného návozu specifických odpadů, které vznikají při rekonstrukci staveb, zejména okna, dveře a veškeré odpadové dřevo. Veškerý odpad, který je spojený s touto činností, se dále recykluje, kde recyklací se rozumí roztřídění na sklo, kov, dřevo a plast a je zpět dodáván předním českým zpracovatelům ke konečnému využití. Pro tyto účely jsme v Praze zřídili sběrný dvůr.